standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej
-AKTUALNOŚCI
-Dane podstawowe
-KONKURSY
Organizacja
Organy związku
Akty prawne
Budżet
Zamówienia publiczne
Archiwum
Informacje
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Archiwum 1

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI przez ZGOK Spółka z o.o. w Rzędowie

Aktualizacja PGO
Aktualizacja Programu Ochrony środowiska
Prognoza POS
Prognoza PGO


OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLADU AKTUALIZACJI PGO i POŚ
Prognoza PGO
Prognoza POS


INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO DS. FINANSOWO- KSIĘGOWYCHOGŁOSZENIE OKONKURSIE NA STANOWISKO DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH


Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko


Regulamin Ekologicznego konkursu wiedzy o odpadach (testy) szkoły
Regulamin Ekologicznego konkursu wiedzy o odpadach (testy) OSP
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO DS. KOORDYNACJI PROJEKTÓW
INFORMACJA O KONKURSIE EDUKACYJNYM
Regulamin konkursu dla przedszkoli i szkół
Regulamin konkursu dla jednostek OSP


OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DS. KOORDYNACJI PROJEKTÓW

Projekt aktualizacji PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
projekt aktualizacji PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

Informacja o EZGOK i i inwestycji
część 1
część 2
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO aktualizacja 11.09.2008

ZAŁ 1 BADANIA GRUNTU
ZAŁ 2 LOKALIZACJA OTWORÓW
ZAŁ 3 HAŁAS W OTOCZENIU I KWATERY
ZAŁ 4 SKŁADOWISKO MAPA
ZAŁ 5 ZAKŁAD MAPA
ZAŁ 6 ZAKŁAD LEGENDA
ZAŁ 7 TEKST STUDIUM UWARUNKOWAŃ
ZAŁ 8 MAPA DO STUDIUM
ZAŁ 9 STYTACJA ZGOK I SKŁADOWISKO
ZAŁ 10 DECYZJA ULICP TUCZĘPY
ZAŁ 11 DECYZJA WOJEWODY
ZAŁ 12 DECYZJA ULICP STASZÓW
ZAŁ 13 POZWOLENIE BUD BUSKO
ZAŁ 14 DECYZJA ŚRODOWISKOWA STASZÓW
ZAŁ 15 POZWOLENIE BUD STASZÓW
ZAŁ 16 POSTANOWIENIE SĄDU
ZAŁ 17 OŚWIADCZENIE O NATURA 2000
ZAŁ 18 ROZKŁAD ZANIECZYSZCZEŃ JEDNOGODZINNE
ZAŁ 19 ROZKŁAD ZANIECZYSZCZEŃ ŚREDNIOROCZNIE
1 Fragment mapy ewidencyjnej
2 Fragment mapy ewidencyjnej
3 Fragment mapy ewidencyjnej
4 Fragment mapy ewidencyjnej
5 Fragment mapy ewidencyjnej
udostępniono: 31.01.17 22:39 opis zmiany:
| zmiany dokonał: Paulina Bławat
| dziennik zmian | wersja do druku