standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej
-AKTUALNOŚCI
-Dane podstawowe
-KONKURSY
Organizacja
Organy związku
Akty prawne
Budżet
Zamówienia publiczne
Archiwum
Informacje
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
AKTUALNOŚCI


Projekt Programu Ochrony Środowiska dla EZGOK w Rzędowie na lata 2017-2020 z perspektywą do 2025 r. dla EZGOK

Projekt Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla EZGOK w Rzędowie na lata 2017-2020 z perspektywą do 2025ZDJĘCIA Z DEBATY


Relacja z debaty
„Jak przebiega segregacja odpadów w naszym otoczeniu”
Rzędów, 2013.10.23

Debata pt: „ Jak przebiega segregacja odpadów w naszym otoczeniu” prowadzona w ramach projektu:„ Segreguj odpowiedzialnie – zwiększenie partycypacji mieszkańców we wdrażaniu nowego prawa odpadowego” odbyła się 23 października 2013 r. o godz. 10.00 w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzędowie. Debatę moderowaną poprowadziły: Pani Ewa Wieczorek i Pani Paulina Bławat pracownice Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie. W debacie udział wzięło 28 osób, w tym uczniowie klasy II i III Niepublicznego Gimnazjum w Sichowie Dużym wraz z opiekunami Panią Beatą Sadowską i Panią Teresą Adamczyk, jak również pracownicy Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzędowie gm. Tuczępy, Pani Katarzyna Żyła, Pan Dariusz Walczyk i Pan Grzegorz Wasilewski, którzy zaprezentowali nowopowstałą placówkę edukacyjną.
Program spotkania obejmował: wprowadzenie do dyskusji poprzez prezentację multimedialną dotyczącą funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami w Polsce na przykładzie gminy Rytwiany, projekcję filmu ukazującego problematykę gospodarki odpadami oraz promującego selektywną zbiórkę odpadów, dyskusję moderowaną w grupach dotyczącą takich zagadnień jak: co jest problemem, trudnością dla mieszkańców w zakresie segregacji odbioru odpadów, jak zapewnić większe zaangażowanie mieszkańców w system segregacji odpadów, jak można podnieść jakość funkcjonowania systemu segregacji i odbioru odpadów i dostosować do potrzeb mieszkańców? Ponadto zorganizowano konkurs z segregacji odpadów, w którym uczestniczyło 3 uczniów. Wykazali się oni zróżnicowaną wiedzą w zakresie prawidłowej segregacji odpadów. Kolejnym punktem spotkania była zabawa w kalambury o tematyce odpadowej oraz poczęstunek. Uczestnicy otrzymali drobne upominki i dyplomy uczestnictwa w debacie. Uczniowie czynnie uczestniczyli w dyskusji, w podsumowaniu której sformułowano następujące wnioski:
- Należy systematycznie informować mieszkańców o segregacji odpadów poprzez m.in. rozdawanie ulotek, wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń ,w radiu i telewizji, umieszczanie informacji na facebooku, poprzez smsy.
- Segregować odpady w szkole (postawić pojemniki na butelki PET, szkło, przy szkole).
- Przeprowadzać akcje zbiórek surowców wtórnych (makulatury, nakrętek ).
- Kształtować nawyk kupowania produktów mających opakowania wielokrotnego użytku oraz używania toreb ekologicznych.
- stworzyć system kontroli nad realizowaniem zobowiązań wobec segregacji odpadów.
Debata pozwoliła zebrać opinię na temat wdrożonego systemu gospodarowania odpadami aby lepiej dostosować go do potrzeb mieszkańców, pozwoliła przekazać informacje o zasadach funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów w gminie, oraz zachęcić uczniów - mieszkańców gminy do prowadzenia selektywnej zbiorki odpadów.


Informujemy, że w dniu 23 października 2013 r. o godz. 10.00 w nowopowstałym Centrum Edukacji Ekologicznej - Rzędów 40, gmina Tuczępy odbędzie się Debata pt: „ Jak przebiega segregacja odpadów w naszym otoczeniu” prowadzona w ramach projektu „ Segreguj odpowiedzialnie – zwiększenie partycypacji mieszkańców we wdrażaniu nowego prawa odpadowego”
Program spotkania obejmuje: wprowadzenie do dyskusji poprzez prezentację multimedialną dotyczącą funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami, projekcję filmu na temat zasad segregacji odpadów, dyskusję moderowaną w grupach dotyczącą zaangażowania mieszkańców w segregację odpadów. Debata odbędzie się przy udziale młodzieży gimnazjalnej.
Mamy nadzieję, że uczestnictwo w debacie stanie się dla wszystkich uczestników ciekawym doświadczeniem pozwoli poznać poglądy społeczności, i dostrzec konieczność ciągłego dbania o nasze środowisko.
Kontakt pod numerem telefonu: 15 864 22 51 Ewa Wieczorek, Paulina Bławat.
udostępniono: 26.02.18 12:20 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Paulina Bławat
| dziennik zmian | wersja do druku