standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej
-AKTUALNOŚCI
-Dane podstawowe
-KONKURSY
Organizacja
Organy związku
Akty prawne
Budżet
Zamówienia publiczne
Archiwum
Informacje
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Ogłoszenia o przetargach


Odpowiedź na zapytanie 1
Odpowiedź na zapytanie 2
Zmiana SIWZ EZGOK.IV.3410-2/10

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU EZGOK.IV.3410-2/10:
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji Programu edukacyjnego wdrażającego selektywną zbiórkę surowców wtórnych i zagospodarowania odpadów komunalnych w gminach wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn.: Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy
Numer ogłoszenia: 258678 - 2010; data zamieszczenia: 20.08.2010 - dostawy

Pełny tekst ogłoszenia w BZP
Ogłoszenie o zamówieniu EZGOK.IV.3410-2/10
SIWZ


UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU - ZADANIE II - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - EZGOK.IV.3410-1/10


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE - PRZETARG DOSTAWA SPRZĘTU EZGOK.IV.3410-1/10
Zmiany do SIWZ przetarg na dostawę sprzetu EZGOK.IV.3410-1/10
SIWZ ze zmianami przetarg na dostawę sprzętu EZGOKIV.3410-1/10
ODOPWIEDŹ NA ZAPYTANIE PRZETARG NA DOSTAWĘ SPRZĘTU- EZGOK.IV.3410.-1/10

Zmiana do SIWZ postępowanie na dostawę sprzętu EZGOK.IV.3410-1/10
SIWZ ze zmianamiODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE - PRZETARG NA DOSTAWE SPRZĘTU EZGOK.IV.3410-1/10


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa sprzętu audiowizualnego, fotograficznego i komputerowego na potrzeby realizacji „Programu edukacyjnego wdrażającego selektywną zbiórkę surowców wtórnych i zagospodarowania odpadów komunalnych w gminach wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn.: Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”
NR OGŁOSZENIA: 229914-2010, DATA ZAMIESZCZENIA 29.07.2010
Pełny tekst ogłoszenia w BZP
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Odbiór surowców wtórnych w ramach konkursu na zbiórkę surowców wtórnych: Ziemia nie da sobie rady segregujmy więc odpady i odpadów komunalnych pochodzących z Akcji Czysta Gmina-Wiosenne Sprzątanie z terenu gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn: Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy
Numer ogłoszenia: 13060 - 2010; data zamieszczenia: 15.01.2010

Pełny tekst ogłoszenia w BZP
Ogłoszenie
SIWZ
Odbiór surowców wtórnych w ramach konkursu na zbiórkę surowców wtórnych: Ziemia nie da sobie rady segregujmy więc odpady i odpadów komunalnych pochodzących z Akcji Czysta Gmina - Wiosenne Sprzątanie z terenu gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn: Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy
Numer ogłoszenia: 445678 - 2009; data zamieszczenia: 30.12.2009 - usługi

Pełny tekst ogłoszenia zamieszczony za BZP
OGŁOSZENIE
SIWZ


Dostawa sprzętu audiowizualnego, fotograficznego i komputerowego na potrzeby realizacji Programu edukacyjnego wdrażającego selektywną zbiórkę surowców wtórnych i zagospodarowania odpadów komunalnych w gminach wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn.: Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gm. Tuczępy
Numer ogłoszenia: 236310 - 2009; data zamieszczenia: 14.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Pełny tekst ogłoszenia zamieszczony w BZP
Ogłoszenie
SIWZ

Wyjaśnienie do SIWZ
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:dostawę sprzętu audiowizualnego, fotograficznego i komputerowego na potrzeby Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie
Zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 126531 - 2008; Data zamieszczenia: 11.06.2008
Pełny tekst ogłoszenia w BZP
SIWZ
SIWZ załącznik Nr 1
SIWZ Załącznik Nr 2
SIWZ załącznik Nr 3
SIWZ załącznik Nr 4
SIWZ załącznik Nr 5


SPROSTOWANIE opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.05.2008 pod numerem 108273-2008
OGŁOSZENIE O PRZETARGU nieograniczonym na dostawę sprzętu audiowizualnego, fotograficznego i komputerowego na potrzeby Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 94834-2008. Data zamieszczenia 07.05.2008 r.
Pełny test sprostowania dotyczącego terminu składania ofert


II Wyjaśnienie do SIWZ ze zmianą terminu składania ofert


Wyjaśnienie do SIWZ
Pełny tekst ogłoszenia w BZP
SIWZ
SIWZ załącznik Nr 1
SIWZ Załącznik Nr 2
SIWZ Załącznik Nr 3
SIWZ Załącznik Nr 4 wzór umowy
OPZ Załącznik 1 do umowy

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie UZP pod numerem: 257829-2007 data zamieszczenia: 24.12.2007 r. na odbiór surowców wtórnych z terenu gmin należących do Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.

Pełny tekst ogłoszenia w BZP
siwz
siwz zał Nr 1
siwz zał Nr 2
siwz zał Nr 3
siwz Zał Nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie UZP pod numerem: 198668-2007 data zamieszczenia: 18.10.2007 r. na opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z Wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia o nazwie " Komleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gm. Tuczępy".

Pełny tekst ogłoszenia w BZP.


Załączniki do pobrania (w formacie .pdf):
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ cz I instrukcja dla wykonawcy
SIWZ cz II wzór umowy
SIWZ cz III Opis Przedmiotu Zamówienia
SIWZ cz III zał Nr I do OPZ
SIWZ cz III zał Nr 2 do OPZ
SIWZ cz III zał Nr 3 do OPZ
SIWZ cz III zał Nr 4 do OPZ
Wyjasnienia do SIWZ
Pobierz program do odczytu plików w formacie .pdf
udostępniono: 31.01.17 22:39 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Paulina Bławat
| dziennik zmian | wersja do druku