standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej
-AKTUALNOŚCI
-Dane podstawowe
-KONKURSY
Organizacja
Organy związku
Akty prawne
Budżet
Zamówienia publiczne
Archiwum
Informacje
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Sprawozdania budzetowe


Informacja z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej EZGOK na dzień 30.06.2021 rok.Informacja z wykonania budżetu EZGOK na dzień 30.06.2021Sprawozdania finansowe za 2020 rokOpinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu EZGOK za 2020 rok<2020>

Uchwała Nr 1/II/21 Zarządu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu na dzień 31.12.2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r.

<2019>

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu EZGOK za 2019 rok

Uchwała Nr 1/II/20 Zarządu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu na dzień 31.12.2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu EZGOK z siedzibą w Rzędowie na dzień 30.06.2019 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2019 r.

<2018>

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu EZGOK za 2018 rok

Uchwała Nr 1/I/19 Zarządu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu na dzień 31.12.2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu EZGOK z siedzibą w Rzędowie na dzień 30.06.2018 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2018 r.

<2017>

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu EZGOK za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Uchwała Nr 1/II/18 Zarządu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu na dzień 31.12.2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu EZGOK z siedzibą w Rzędowie na dzień 30.06.2017 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2017 r.

<2016>

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu EZGOK za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Uchwała Nr 1/II/17 Zarządu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu na dzień 31.12.2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu EZGOK z siedzibą w Rzędowie na dzień 30.06.2016 r.

Informacja o kształtownaiu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2016 r.

<2015>

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu EZGOK za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Uchwała Nr 1/IV/16 Zarządu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu EZGOK z siedzibą w Rzędowie na dzień 30.06.2015

Informacja o kształtownaiu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2015 r.

<2014>

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu EZGOK za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Uchwała Nr 2/II/15 Zarządu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r.

<2013>
Sprawozdanie finansowe za 2013 rok

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu EZGOK za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Uchwała Nr 1/II/14 Zarządu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Związku za I półrocze 2013 r.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej<2012>
Uchwała Nr 4/III/13 Zgromadznia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok

Sprawozdanie finansowe za 2012 rokOpinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu EZGOK za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego


Uchwala Zarządu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie Nr 1/III/13 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r. ze sprawozdaniem


<2011>

Uchwała Nr 4/III/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności z Zarządu Związku za okres 1.01.2011 - 31.12.2011

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu EZGOK za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Uchwała Nr 1/III/12 z dnia 30 marca 2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2011 rok z informacją o przebiegu wykonania budżetu EZGOK na 31 grudnia 2011 r. z objaśnieniem


Rok 2010

Uchwała RIO Nr 73/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 10.06.2011 z analizy wykonania budżetu za 2010 r.

Uchwała RIO Nr 52/2011 z dn. 28.04.2011 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu EZGOK za 2010 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego zawarta jest w informacji o przebiegu wykonania budżetu EZGOK za 2010 r.

Uchwała Zarządu EZGOK Nr 1/IV/11 z dnia 30 marca 2011 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zgromadzeniu Związku sprawozdania z działalności Związku za 2010 r. wraz ze sprawozdaniem z z działalności Związku i sprawozdaniem z wykonaniabudżetu Związku za 2010 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 1/IV/11 z dnia 30 marca 2011 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Związku za okres 1.01.2010 - 31.12.2010 wraz z informacją z wykonania budżetu Związku za 2010 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu EZGOK z siedzibą w Rędowie na 31 grudnia 2010 r.

Innformacja o działaniach realizowanych w zakresie przygotowania inwestycji

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010
udostępniono: 29.08.21 18:32 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Paulina Bławat
| dziennik zmian | wersja do druku