standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej
-AKTUALNOŚCI
-Dane podstawowe
-KONKURSY
Organizacja
Organy związku
Akty prawne
Budżet
Zamówienia publiczne
Archiwum
Informacje
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Uchwaly budzetowe


<2020>

Uchwała Zgromadzenia EZGOK Nr 6/I/20 z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2020 rok

<2019>

Uchwała Zgromadzenia EZGOK Nr 7/I/19 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2019 rok

<2018>

<2017>

Uchwała Zgromadzenia EZGOK Nr 6/I/17 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2017 rok

<2016>

Uchwała Zgromadzenia EZGOK Nr 6/I/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2016 rok

<2015>

Uchwała Zgromadzenia EZGOK Nr 11/I/15 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2015 rok

<2014>

Uchwała Nr 7/III/14 Zgromadzenia EZGOK z siedzibą w Rzędowie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr 5/I/14 w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2014 rok

Uchwała Zgromadzenia EZGOK Nr 5/I/14 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2014 rok

<2013>

Uchwała Nr 5/V/13 Zgromadzenia EZGOK z dnia 27 grudznia 2013 w sprawie zmian do Uchwały 5/I/13 w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie


Uchwała Zgromadzenia EZGOK Nr 7/IV/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian do uchwały Nr 5/I/13 w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2013 rok


Uchwała Nr 5/I/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2013 rok
2012

Uchwała Nr 6/III/12 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpdami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie w sprawie zmian do uchwały Nr 5/I/12 w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 r.

Uchwała NR 4/II/12 z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2012 rok


Uchwała Nr 5/I/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2012 rok

2011


UCHWAŁA Nr 5/VIII/2011 w sprawie zmian w budżecie Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie z dnia 28 grudnia 2011 r.


Uchwała Nr 4/VII/2011 w sprawie zmian w budżecie EZGOk z dnia 30 listopada 2011 r.
Uchwała Nr 5/VII/2011 w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały 5/VI/2011 z dnia 31 sierpnia 2011Uchwała Zgromadzenia EZGOK Nr 4/VI/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały 4/VI/11 wydatki budżetu na 2011 r
Załąćznik Nr 2 do Uchwały Nr 4/VI/11 zadania inwestycyjne roczne w 2011 r
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 4/VI/11 przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok
Uchwała Nr 4/IV/11 Zgromadzenia EZGOK z dnia 28.04.2011 w sprawie zmiany w budżecie Związku na 2011 r.Uchwała Nr 4/III/11 z dnia 31.03.2011 w sprawie zmiany w budżecie Związku na 2011
Załącznik Nr 1 DOCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU na 2011
Załącznik Nr 2 WYDATKI BUDŻETU ZWIAZKU na 2011 r.
Załacznik Nr 3 LIMITY WYDATKÓW na WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2011 ROKU
Załacznik Nr 4 PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU


UCHWAŁA NR 7/II/11 ZGROMADZENIA EZGOK z dnia 25 LUTEGO 2011 w sprawie uchwalenia budżetu EZGOK na 2011
Zał. Nr 1 DOCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU NA 2011 r.
Zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZKU NA 2011 r.
ZAŁ NR 3 LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2011 r.
ZAŁ. NR 4 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 r.
2010 ROK
Uchwałą Zgromadzenia EZGOK w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2010 rokZałącznik Nr 1 Dochody
Załącznik Nr 2 wydatki
Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody


2009 ROK
Uchwała Nr 5/VI/09 w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok
Załącznik Nr 1 Wydatki budżetu Zwiazku na 2009 rok
Załącznik Nr 2 Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.Ucwała Zgomadzenia EZGOKNR 5/III/09 z dnia 10 lipca 2009 w sprawie zmiany budżetu na 2009 r.
Załącznik Nr 1 Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.
Załącznik Nr 2 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2009 r


Uchwała Zgromadzenia EZGOK Nr 5/II/09 z dnia 6.04.2009 r. w sprawie zmian do budżetu na rok 2009
Załącznik Nr 1 do Uchwały 5/II/09

Uchwała Budżetowa na 2009
Dochody załącznik Nr 1
Wydatki załącznik Nr 2
Limity wydatków załącznik Nr 3
Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r załącznik Nr 3a
Przychody i rozchody Załącznik Nr 4
udostępniono: 30.01.20 20:58 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Paulina Bławat
| dziennik zmian | wersja do druku